SLUŽBY

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STATIKY POZEMNÍCH STAVEB/BIM

Nabízíme vypracování kompletního projektu stavebně konstrukčního řešení stavby pro všechny fáze projektové dokumentace.

Projektování v BIM nám není cizí, projektování v BIM nás baví, proto pokud preferujete tuto pokrokovou metodu projektování, jsme pro Vás tím správným partnerem.


KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST V OBLASTI STATIKY POZEMNÍCH STAVEB

V případě statických poruch a problémů s nosnou konstrukcí budovy se na nás neváhejte obrátit.

Nejprve diagnostikujeme příčinu poruchy a následně navrhneme ekonomicky nejvýhodnější řešení statického zajištění a sanace.


VYPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH STATICKÝCH POSUDKŮ

Na základě Vašeho požadavku vypracujeme statické posouzení vybrané části nosné konstrukce nebo celé budovy.


VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB

U staveb, u nichž jsme vypracovali projekt stavebně konstrukčního řešení, nabízíme výkon autorského dozoru.