REFERENCE

Společnost JV STATIKA s.r.o. byla založena v červenci 2021 na profesní praxi Ing. Jana Volejníka, autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb (ČKAIT, 2014), který se jako odpovědný statik podílel na řadě významných projektů statiky budov.

Po úspěšném absolvování Fakulty stavební v Praze působil 10 let ve společnosti di5 architekti inženýři s.r.o. jako odpovědný statik a po získání autorizace v oboru statika a dynamika staveb v roce 2014 jako vedoucí statické skupiny.

V srpnu 2016 začal pracovat pro společnost Obermeyer Helika a.s. jako vedoucí projektant v ateliéru statiky pozemních staveb, kde působil až do srpna 2021.

VYBRANÉ PROJEKTY

(projekty, na kterých se Ing. Jan Volejník podílel jako odpovědný statik stavebně konstrukčního řešení stavby)


BRNO ARENA – Multifunkční hala

Dokumentace pro provádění stavby


Poliklinika Lanškroun

Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby


Rekonstrukce a stavební úpravy obchodního centra Palladium

Dokumentace pro provádění stavby


Nekázanka 11

Rekonstrukce administrativní budovy OMNIPOL a.s.

Dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby, dodavatelská dokumentace výztuže

Kampus Palace Ostrava – rekonstrukce budov bývalého hotelu

Dokumentace pro provádění stavby


Obchodně zábavní centrum Bory Mall Bratislava

Dokumentace pro provádění stavby, dílenská dokumentace výztuže


Dům v sadu (Kyje) od architekta Jana Šépky

Dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby


Novostavba středoevropského fóra a rekonstrukce muzea umění v Olomouci od architekta Jana Šépky

Studie


Administrativní budova ČEZ D3

Dokumentace pro výběr zhotovitele, pro provádění stavby, dílenská dokumentace výztuže


Obchodní centrum Forum Prešov

Dokumentace pro provádění stavby


Philip Morris – Vrátnice, ocelová konstrukce

Dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby


Philip Morris – Zastřešení koridoru ocelovou halovou konstrukcí

Dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby


Adaptace budovy Bolzano

Dokumentace pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele, pro provádění stavby


Rekonstrukce objektu Radnice Prahy 10 (Vršovická č.p.68)

Dokumentace pro provádění stavby


Obytný komplex Vivus Kolbenova – Bytový dům C

Dokumentace pro stavební povolení


Kancelářský dům Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží

Dokumentace pro provádění stavby


Obchodní centrum Galerie Šantovka 2

Dokumentace pro stavební povolení


Isfahan Shopping Mall

Koncepce


Praha, Kbely – budova požární stanice letiště

Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby


Polyfunkční dům Rokytka

Dokumentace pro stavební povolení


Obytný soubor Malé Krasňany

Dokumentace pro provádění stavby


Rezidence Radimova

Dokumentace pro provádění stavby


Obytný soubor RIVERGARDENS Východ 2+3

Dokumentace pro stavební povolení


Nosná konstrukce vstupních portálů auditoria „The Carpenter’s Church“ v Nigérii

Dokumentace pro provádění stavby


Makro České Budějovice

Dokumentace zesílení stávající nosné kce vstupního portálu

Dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby


Makro Průhonice

Statické posouzení zesílení stávající nosné kce

Dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby


Obytný soubor Vivus Uhříněves – 1. a 2.etapa

Dokumentace pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele, pro provádění stavby


Obytný areál U Hranic

Dokumentace pro stavební povolení


Areál I&C ENERGO, Týn nad Vltavou – novostavba výrobně-skladovací haly

Dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby


Nástavba a přístavba administrativního objektu I&C ENERGO v Třebíči

Dokumentace pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele


Anténní nosiče pro LTE antény Telefónica

Dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby


Národní digitální archiv – datové uložiště

Dokumentace pro stavební povolení


Dostavba atria PEF ČZU v Praze

Dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby


Soubor staveb Mariánská – U Kamýku

Technický dozor investora při výstavbě


Administrativní budova ČEZ – D2 (Duhová ulice 2), stavební úpravy

Dokumentace pro provádění stavby


Nová Karolina Ostrava – obytný dům L

Dokumentace pro provádění stavby, dílenská dokumentace výztuže


Víceúčelové centrum galerie Harfa, dilatační celky A3 a A7

Dílenská dokumentace výztuže


Rekonstrukce západního křídla Kolínského zámku

Dokumentace pro stavební povolení


Dům seniorů v Louňovicích

Dokumentace pro stavební povolení


Na Vyhlídce – SO 06, bytový dům X

Dokumentace pro provádění stavby, dílenská dokumentace výztuže


Obytný komplex Dobříš – SO E

Dokumentace pro provádění stavby, dílenská dokumentace výztuže


M-Factory, rekonstrukce

Dokumentace pro provádění stavby


Na Vyhlídce SO 04, bytové domy FGH

Dokumentace pro provádění stavby, dílenská dokumentace výztuže


Přístavba do vnitrobloku a stavební úpravy bytového domu Vyšehradská 29

Dokumentace pro stavební povolení